Kalender

Nya Riksföreningen hepatit C - och andra leversjukdomar

Riksföreningen Hepatit C är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har eller har haft hepatit C-virus eller som anhörig eller annan närstående, och skall tillvarata deras intressen genom att:

  • Med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
  • Genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
  • Bilda opinion kring hepatit C - frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
  • Skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
  • Verka för att vetenskaplig forskning och utveckling bedrivs om sjukdomen.
  • Samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

Självklart, är även den som inte är sjuk välkommen som medlem i vår förening. Vi behöver förstärkning av engagemang från alla som är intresserade!

Medlem

Du stödjer oss enklast genom en gåva eller att bli medlem i vår förening.

Medlemsskapet kostar 50 kronor per kalenderår och vårt postgirokonto är: 21 38-6, uppge namn, adress, tfn/mobil samt e-post

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.