Nya Riksföreningen hepatit C - och andra leversjukdomar

Riksföreningen Hepatit C är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har eller har haft hepatit C-virus, andra leversjukdomar eller som anhörig eller annan närstående, och skall tillvarata deras intressen genom att:

  • Med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
  • Genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
  • Bilda opinion kring hepatit C - frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
  • Skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
  • Verka för att vetenskaplig forskning och utveckling bedrivs om sjukdomen.
  • Samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

Självklart, är även den som inte är sjuk välkommen som medlem i vår förening. Vi behöver förstärkning av engagemang från alla som är intresserade!

Medlem

Du stödjer oss enklast genom en gåva eller att bli medlem i vår förening.

Medlemsskapet kostar 100 kronor per kalenderår och vårt plusgirokonto är: 1674542-4, uppge namn, adress, tfn/mobil samt e-post

OBS! Jour, samtal och information via telefon till föreningen: 0708-76 99 39

Swishnummer 123 623 58 40

OBS! Nu kan ni swisha medlemsavgifter och gåvor till oss i st f att krångla med bankkonton.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.