Nyheter

Patienter/personer med hepatiter: Hjälp till med forskning. Nu har vi en enkät på svenska som handlar om stigma.

Många personer med leversjukdomar, hepatiter, upplever att de stigmatiseras både i vården och av allmänheten, kanske t o m av familjen. Nu undersöker vi i RHC och ELPA hur stort detta problem är och om det förekommer mer eller mindre i olika europeiska länder.
Nyheter

Intervju med HCC-patient (levercancerpatient) som kan engelska

ELPA (European Liver Patients´ Association), i vilken jag är vice ordförande, genomför nu en undersökning i samarbete med andra om patienters upplevelser av att leva med eller ha levt med levercancer. Vi söker därför snarast någon frivillig, som kan tänka sig att bli intervjuad om sitt tillstånd på engelska. Detta kommer att underlätta för många patienter med samma sjukdomstillstånd, patienter som ofta är rädda, ensamma och kanske också okunniga om sina möjligheter att få vård och hjälp

Nyheter EASL Lördag 29/8-2020.

https://mailchi.mp/easl.eu/reporting-on-day-3-of-digital-ilc?e=17b79609a1

Nyheter EASL Fredag 28/8-2020.

https://mailchi.mp/easl.eu/daily-news-from-digital-ilc-2020-friday-28-august?e=5ef612efaa

Länk till DN:s artikel publicerad 2020-08-05

Här kommer en länk till en artikel publicerad i DN den 5 augusti 2020 om att "hundratals kan ha hepatit C utan att veta om det". https://www. dn

Folkhälsomyndighetens nya rapporter.

Nu ligger två ny rapporter från Folkhälsomyndigheten i Dokument; "Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner" och "Ett spektrum av sexuella samtycken".

WHD, den 28 juli

Världshepatitdagen den 28 juli kommer p g a corona att förbigås med lugn och ro. Däremot kommer vi att arbeta med en kommande annons. Se under kalender.

Verksamhet feb, mars, april, maj, juni, juli, augusti, sept 2020

Februari: Hej alla medlemmar, Februari följde vår verksamhetsplan. Vi hade vårt årsmöte som planerat den 22 feb. Se protokoll under "dokument"

Tack alla medlemmar!

Coronapandemin bara fortsätter och drabbar många familjer, även inom vår förening. Det är därför en tung tid på många sätt och vi kan, som ni ser under fliken Verksamhet.

Bankuppgifter.

Vi har fått information om att det har varit struligt att betala in medlemsavgiften. Tänk på att 21 38-6 det är ett PlusGiro inte bankkonto.

LHC.s årsmöte i Stockholm

På grund av coronarestriktionerna blir det inget årsmöte i Sth lokalförening, LHC, den 28 mars. Vi beklagar detta men i en patientförening är det ännu viktigare än annars att var försiktig. Mvh Tove och Leylufer Jag vill tillägga att vi också blir tvungna att skjuta på alla aktiviteter tills denna pandemi har lugnat sig men vi hoppas kunna ta igen i slutet av året

Till våra medlemmar - viktigt!!!

Vi har flera personer med rätt vanliga namn på vår medlemslista, som har betalt men inte angivit vare sig postadress, mail eller telefonnummer. Nu ska vi snart sända ut fakturor för i år, därtill behöver vi sända information ibland och det blir omöjligt utan kontaktuppgifter. Vi är därför tacksamma om dessa personer hör av sig till ordförande Tove Frisch snarast med mailadress o d

Bilder är utlagda från Lisbet Franssons begravning

Nu är det bilder från vår mångåriga medarbetare Lisbet Franssons stämningsfulla begravning.

Om digitalt hepatit c-test.

Lite information om hur det går till att göra ett digitalt test. Digitalt hepatit C test hittar smittade i Stockholm som får möjlighet till enkel behandling via videomöte i mobilen. 1

Lisbet Fransson

Lisbet Fransson

Dagordning årsmötet 2020

Välkomstbrev, kallelse och dagordning för RHCs årsmöte 2020

Revisor

BYTE AV REVISOR Vår revisor har, mitt i revisionsperioden, fått förhoppningsvis tillfälligt förvärrade problem med sin syn och klarar därför inte att genomföra revisionen. Vi har därför tvingats byta. Vår nya revisor heter Monika Jagerman och är också mycket kompetent
2019

Extrainsatt styrelsemöte den 30 dec, 2019

Extrainsatt styrelsemöte mån den 30 dec, kl 12.30 på Kafé Vänner, Tegnergatan, Stockholm

Moderna museet

Medlemsträff på Moderna Museet söndagen den 8/12-19 kl 12.00.

LHC Stockholm har julmiddag.

LHC Stockholm har julmiddag på Grappa Restaurang tisdagen den 3/12-19 klockan 18.00.

Årsmöte Riksföreningen.

Välkommen till årsmöte lördagen den 22/2-20 kl. 13.00 på Noaks Ark. Den 22 januari lades Välkomstbrev, kallelse och dagordning ut under dokument. Idag den 29 januari läggs även verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ut.

Nytt jourtelefonnummer!

Föreningen har fått ett nytt jourtelefonnummer: 0793-14 90 94.

Välkommen till vår förenings nya hemsida!

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.