Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

Agenda och protokoll från styrelsemöte 21/11-21

Publicerad måndag 29 nov 2021, 11:45

Agenda för styrelsemötet den 21/11-21

På Arken

  1. Lokalfrågan
  2. Vårt ELPA-projekt
  3. Nytt projektbidrag från ELPA att söka för 2022
  4. Övriga frågor

Protokoll från styrelsemötet den 21/11-21 på Arken

  1. Efter alla år på Noaks ark i fredligt samarbete med HIV-föreningen har vi nu fått besked om att där skall organiseras och byggas om och att vi därför aldrig mer får vara i lokalerna, inte ens om vi betalar, ser det ut som idag. Detta är naturligtvis ett jättestort bakslag för oss ekonomiskt och trivselmässigt.

Leylufer har undersökt hur mycket det skulle kosta att åter gå med i de handikappades förening, som har en samlingslokal vi har fått hyra tidigare men de vill ha minst 2000 i årsavgift och sedan 750 kr varje gång vi behöver lokalen. Om vi inte får något nytt bud (Leylufer undersöker) därifrån tänker vi nog försöka hitta en annan lösning.

Vi har talat om att styrelsemötena kan vi i alla fall närmsta tiden få ha på min arbetsplats, ett komvux i Solna, så länge vi håller dem på helgerna (jag har frågat och fått ja), kamratträffarna får läggas om till kaféer och matställen som ligger centralt och har en vrå, där man kan sitta lite avskilt, så att gruppens deltagare kan samtala sinsemellan. Det stora problemet är de stora evenemangen, studiedagar, informationsträffar, utbildningsdagar med inbjudan av föreläsare och en större publik. Vi räknar med att ha två sådana per år, annars blir det för dyrt, och då hyra in oss på ett hyfsat centralt liggande hotell med konferensavdelning. Tidigare har vi ju kunnat ha minst en sådan dag per år i Arkens utmärkta föreläsningssal utan lokalkostnad.

2 Det ELPA-projekt vi nu har fått pengar för att genomföra skall utföras under december månad (slutrapporten skrivs i jan 2022).

Projektet handlar om genusfrågan. Vi ska helt förutsättningslöst ta reda på huruvida män och kvinnor blir olika behandlade, får differentierad eller likartad vård eller möter olika attityder inom hepatitvården. Som alla säkert vet är det så inom flera sjukdomar eller tillstånd, hjärtattack (upptäcks inte på kvinnor, får felbehandling, t o m dör för att vården inte förstår att det är en hjärtattack de har eftersom den ser helt annorlunda ut hos kvinnor än hos män), flera cancersjukdomar, urinrörsproblem etc. Vi vill därför ta reda på huruvida det ser likadant ut inom hepatitvården eller om hepatitvården är mycket mera jämställd.

Jag har skrivit till några läkare för att höra vad de anser om forskningen, patientmottagandet osv i denna fråga.

Vi kommer att ha en diskussion i samband med måltid, trivsel, umgänge och vi kommer att sända ut enkäter till patienterna i föreningen.

3 Tove ansöker om nytt ELPA-bidrag för fortsatt projekt i januari, 2022.

4 Svar om FHMs bidrag väntas komma i slutet av januari och pengarna i mars, om vi beviljas några.

Välkomna den 5 dec!!!!!!!

Tove

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.