Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

Dagordning årsmötet 2020

Publicerad onsdag 22 jan 2020, 13:38

NYHETERVälkomstbrev, kallelse och dagordning för RHCs årsmöte 2020

Välkomna till ett nytt år med Riksföreningen hepatit C!

Det har tagit tid för oss i den nya styrelsen att få grepp om allt. Vi valdes den 30 mars, 2019, fick inte tillgång till banken förrän sent i maj och tvingades därför ställa in ett viktigt evenemang med föreläsare från andra länder.

Däremot hade vi en mycket intressant föreläsning med läkaren Hannes Hagström från Karolinska, som forskar om NAFLD/NASH, det vill säga fettlever, en åkomma som nu har gått förbi hepatit C när det gäller dödsfall och antal levertransplantationer. Bl a därför har vi som förening valt att bredda vårt arbetsområde från att bara omfatta hepatit C, även om denna sjukdom fortfarande är i fokus, till att även försöka hjälpa personer som har hepatit B (som så vitt jag vet inte har någon patientförening) och människor med andra hepatiter, främst då fettlever eftersom det är en åkomma som drabbar så många, både hepatit C-patienter och andra. Man räknar med att cirka 30% av alla i västerlandet är drabbade. Denna åkomma går utmärkt att åtgärda på ett tidigt stadium men många vet inte att de är drabbade förrän det har gått långt.

Vi hade också en mycket givande dag på Moderna museet med guide och visning av den fasta utställningen, pepparkaksutställning på temat ”hetta” och frunch i den vackra restaurangen med utrymme för samtal. Det var så roligt att se medlemmarna igen.

Vi skall försöka få till ett intressant år för våra medlemmar, familjemedlemmar och dessas vänner även i år. Våra visioner kommer att läggas fram på årsmötet i verksamhetsplanen.

Viktig nyhet: Vi har en ny hemsida! Den heter Nya Riksföreningen hepatit C – och andra leversjukdomar. Googla den.

Hjärtligt välkomna alltså på årsmötet! Se kallelse och dagordning på nästa sida.

Tove Frisch, ordförande RHC

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

Välkomna till årsmöte i Riksföreningen hepatit C

Datum: 22 februari, 2020

Tid: 13.00

Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

§8 Revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

§11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande period

§12 Fastställande av budget och medlemsavgift

§13 Val av ordförande[1]

§14 Val av övrig styrelse

§15 Val av suppleanter till styrelsen

§16 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§17 Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC

§18 Val av valberedning och sammankallande i densamma

§19 Övrigt


[1] Då valberedning saknas har LHC, Stockholm, ett förslag på styrelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.