Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

InfCare om hepatit i Sverige

Publicerad lördag 5 dec 2020, 14:21

NYHETERÅrsmöte den 4/12-20 med InfCare "hepatitregistret".

Enligt bokförda register hade vi under året 36526 hepatitpatienter fördelade på HBV 14108 och HCV 22786. Dessa siffror ger oss en uppfattning om hur många som har heptatit B och C. Däremot är mörkertalet stort. Ovanstående siffror tar upp dem som behandlats och diagnosticerats men många vet inte om att de är sjuka, har inte förstått hur viktigt det är att få vård i tid eller upplever stigmat som så stort att de inte törs söka vård.

Det högsta kända antalet behandlade HCV-patienter sågs under 2018. 5653 blev då behandlade för hep C. I år bara 1920, vilket visar att det sedan 2014, när de nya DAA-medicinerna kom, (effektiva och nästan helt utan biverkningar), har blivit mycket lättare att bli frisk, snabbare, smärtfriare och därmed också färre som behöver behandling i och med att det räcker med en per person, när man med de gamla medicinerna ofta fick genomgå många och kanske åndå inte bli frisk.

Emellertid har covidepidemin gjort att siffrorna blivit allt osäkrare, då personalen inte hinner jaga patienter som inte återkommer efter diagnosticering eller söka bland riskgrupper efter nya fall. Registren släpar därför efter.

Folkhälsomyndigheten behöver också bli bättre på att rapportera in alla fall, alla patienter som testats positivt, till InfCare-registret för hepatitpatienter. Detta sköts inte alltid.

Generellt gäller att många kliniker inte rapporterar in alla diagnosticerade utan bara dem som undergår behandling.

Till sist måste också nämnas att alla med sällsynta leversjukdomar, t ex PBC, PSC etc inte är registrerade i InfCare och okunnnigheten är stor om dessa sjukdomar och om antalet drabbade. Okunnigheten är också stor om den tyvärr inte alls sällsynta sjukdomen/åkomman MAFLD (tidigare NAFLD) och NASH eller fettlever, som dessa tillstånd kallas. Omkring 30 % i västvärlden tros lida av fettlever. I Sverige är siffran något lägre, kanske 25 %. Väldigt många vet inte om att de lider av fettlever, vilket gör att tillståndet, som till en början är lätt att åtgärda, förblir obehandlat tills det blir allvarliga leverskador. Väldigt många av dem som har en tjock mage har också fettlever. Så länge man har en mild form, räcker det med att ändra sin livsstil, lägga om kosten, röra på sig varje dag, dricka mycket lite alkohol, för att tillståndet skall förbättras och rentav försvinna. När det har gått så långt som till Nash, grava leverskador, fibros 3 eller cirrhos, så blir kanske en levertransplantation nödvändig, såvida man inte fått hjärtattack innan dess. Många av dem som får hjärtattacker, till synes alltför unga, har fettlever och hade alltså lätt kunnat undvika hjärtattacken bara genom att lägga om sitt liv lite. Så mitt råd till er som misstänker fettlever. Gå och undersök er medan det är lätt att åtgärda.

Jag ska kontakta det arbetslag som finns På Karolinska i Huddinge, som arbetar med de sällsynta leversjukdomarna, och en läkare, som är specialist på PBC i Sverige och återkommer med information om dessa sjukdomar.

Mvh Tove Frisch

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.