Verksamhet 2020

Verksamhetsplan 2020

Visioner

Eliminering av hepatit C till 2030, (WHOs mål)

Nationell handlingsplan för hepatit C

Nära samarbete med forskare om hepatitsjukdomar

Förhoppning om botemedel mot hepatit B

Större kunskap om NAFLD/NASH (fettlever)

Syften, mål och metoder

Se våra stadgar § 1

Konkret

Februari:

Årsmöte

Mars:

Detaljerad planering av årets aktiviteter

April:

Tre styrelsemedlemmar, (varav två betalas av ELPA medan en flygresa plus frukost betalas av RHC), åker till EASL-kongressen i London för att delta i ELPAs möten, gå på föreläsningar om senaste nytt i forskningen om hepatitsjukdomar, behandlingar och andra länders lösningar på gemensamma eller lokala problem. Då utbudet är enormt och ofta krockar med obligatoriska möten i ELPA och med varandra, kommer ordförande att gå på ELPA-möten och föreläsningar, en annan att gå på andra föreläsningar och en tredje att hjälpa till i utställningshallen i ELPAs bås och hinna se vad andra har att erbjuda.

Maj:

Vi hoppas kunna åka till St. Petersburg för att studera deras mobila enhet. De har ett väl utarbetat system med läkare och sköterska i en buss för att nå ut med hepatit C-test och information även i små byar och avlägsna orter. Det är ett sätt att nå både personer som vet att de har hepatit C men inte har råd eller kunskap att ta sig till staden och andra som inte har en aning utan diagnosticeras i bussen och får hjälp med behandling. Problemet med Ryssland är visumtvång och försäkringstvång. Detta utnyttjas till bristningsgränsen och gör resan dyr, så vi måste fundera på lösningar men vi får inbjudan från hepatit C-organisationen i St.Petersburg, som gärna tar emot oss.

Juli:

Den 28 är det World Hepatitis Day, WHD, och Europas organisationer försöker då göra något speciellt för att uppmärksamma hepatitsjukdomarna. Dock är det väldigt svårt både att få föreläsare och att få medlemmar att närvara på möten mitt i sommaren. Därför tänker vi i år satsa på en annons om vår organisation med information om att vi finns.

Oktober:

Medlemsträff med kultur och tid för samtal.

November:

En utbildningsdag med olika föreläsare: Hepatit C, de nyaste medicinerna och behandlingarna. Hepatit B, hur långt har de kommit med behandling som botar? Fettlever: Vad är det, varför är det så okänt, varför är det så vanligt, vad kan man göra? Dietist: Knuten till fettleverproblematiken.

December:

OM det finns några pengar kvar blir det en julfest eller julmiddag för våra medlemmar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.